Тег: Аккредитациялоо

Жаңылыктар
"ААОПО" билим берүү программаларын аккредитациялоо боюнча биз 3 жылга сертфикат алдык

"ААОПО" билим берүү программаларын аккредитациялоо боюнча...

"ААОПО" билим берүү программаларын аккредитациялоо боюнча биз 3 жылга сертфикат...