Миссиясы, максаттары жана милдеттери

Миссиясы, максаттары жана милдеттери

Миссиясы, максаттары жана милдеттери

Эл аралык медицина жана илим университетинин миссиясы - жогорку квалификациялуу бүтүрүүчүлөрдү даярдоо жана инсандын, коомдун жана мамлекеттин муктаждыктарын канааттандыруу үчүн медицина жана илим билиминде илимий-практикалык изилдөөлөрдү натыйжалуу ишке ашыруу.