Окууну башкаруу системасы

Окууну башкаруу системасы

Окууну башкаруу системасы

Кирүү баракчасы:
https://my.iusm.edu.kg/login

Каттоо баракчасы:

https://my.iusm.edu.kg/register


Колдомо:

it@iusm.edu.kg