Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо

Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо

Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо
Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо
Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо
Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо

ЭМИУ кызматкерлери 2023-жылдын 17-ноябрында болуп өткөн “Эл аралык аккредитациялык агенттиктин комментарийлерине кайрылуу жана оңдоо” темасында жолугушуу өткөрүштү.

Жыйынды университеттин ректору ачып, биздин алдыбызда айтылган сын-пикирлерди оңдоп, жоюу өтө маанилүү милдет турганын, ушуга байланыштуу кемчиликтерди аныктап, аларды тез арада оңдоо зарылдыгын баса белгиледи.