ЭМИУ санариптик китепкана системасы

ЭМИУ санариптик китепкана системасы

ЭМИУ санариптик китепкана системасы

Урматтуу окурмандар, биздин санариптик китепкананын ачылушун жарыялаганыбызга кубанычтабыз!

Сиз кызыккан китептерди сурап кайрылыңыз жана сураныч боюнча китептерди кошобуз.

Биздин санариптик китепкананы ачуу үчүн бул шилтеме:

https://lib.iusm.edu.kg/